Έτερος Εγώ – Νέμεσις
Επεισόδιο Όνομα Επεισοδίου Links
1 Η Αρχή του Τέλους
2 Η επιστροφή του ασώτου
3 Το παρελθόν επιστρέφει
4 Η αθανασία των ονείρων
5 Η Κραυγή τών νεκρών
6 Υδωρ θολερόν και απαίδευτον ψυχην ου δει ταραττειν
7 Ήθος ανθρώπω δαίμων
8 πυρ μαχαιρα μη σκαλευειν